Our Office
9F-11, No.79, Sec.1, Sintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 22101,
Taiwan

Phone : +886-2-2698-1231
Fax : +886-2-2698-1232

Factory
No.45, Jingjian 2nd Rd.,
Guanyin Dist., Taoyuan City 32853,
Taiwan

Phone : +886-3-483-8475
Fax : +886-483-8582